maandag 21 maart 2016

Tok tok tok … wat een gekakel in onze klas, ja hoor de voorbije week

 werkten we rond ‘moeder kip en haar kuikens’.