zaterdag 28 juni 2014

Joepie, de vakantie komt er bijna aan.
Door te werken rond het thema ‘water en zand’ werd ook het vakantiegevoel

in onze klas gebracht.