woensdag 2 april 2014

Tok tok tok … wat een gekakel in onze klas, ja hoor de voorbije week

 werkten we rond ‘moeder kip en haarkuikens’.